לוגיסטיקה
אתר החברה ממוקם בקיבוץ להבות חביבה, ובו נבנים הצימרים וקירות הבתים, המובלים באמצעות מנוף מיוחד לכל אתר ברחבי הארץ, להצבה במקום המיועד. בעת בניית מבנים  גדולים, מעל 100 מ"ר, הבנייה בשטח המיועד.